Na czym polega egzamin TOEIC®?


TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATIONTM) to egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego w biznesie, na poziomach od średniozaawansowanego do zaawansowanego. Egzamin ten przeznaczony jest dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania i gramatyki. TOEIC® został stworzony i jest przeprowadzany przez ETS, największą na świecie organizację zajmującą się testowaniem i certyfikowaniem znajomości języka angielskiego.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin TOEIC to test wielokrotnego wyboru, podzielony na dwie części: rozumienia ze słuchu (listening comprehension) oraz rozumienia tekstu pisanego (reading comprehension). Każda z części to 100 pytań testowych. Listening comprehension składa się z 4 sekcji (interpretacja zdjęć, pytania i odpowiedzi, dialogi oraz dłuższe wypowiedzi). Czas trwania tej sekcji to 45 minut. Reading comprehension trwa 75 minut i składa się z 3 sekcji (uzupełnianie zdań, rozpoznawanie błędów oraz odpowiedzi do różnej długości tekstów). Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2 godzin i 30 minut.

Pytania zawarte w egzaminie TOEIC® bazują na autentycznych próbkach języka używanego w międzynarodowym środowisku pracy (spotkania, podróże, rozmowy telefoniczne itp.). Egzamin TOEIC® w wersji papierowej składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru, podzielonych na dwie sekcje. Egzaminowani odpowiadają na pytania, zaznaczając ołówkiem jedną z trzech lub czterech odpowiedzi (A, B, C, D) na karcie odpowiedzi, która następnie jest skanowana maszynowo.

Wyniki egzaminu

Egzamin TOEIC, podobnie jak TOEFL jest egzaminem diagnostycznym i wynik egzaminu jest podawany w punktach, w przypadku TOEIC, na skali 10-990 punktów. Zależnie od wyniku otrzymuje się certyfikat w odpowiadającym kolorze (jest ich pięć). Zdający mogą również otrzymać Certyfikat TOEIC®, zawierający dane kandydata, wynik TOEIC® oraz datę egzaminu. Certyfikaty występują w 5 różnych kolorach, zależnie od wyniku:

* pomarańczowy: 10 - 215
* brązowy: 220 - 465
* zielony: 470 - 725
* niebieski: 730 - 855
* złoty: 860 - 990

Kandydat otrzymuje Raport Wyników - Score Report (pokazany powyżej) wraz z opisową interpretacją swoich umiejętności. Jest to źródło informacji dla kandydata na temat jego mocniejszych i słabszych stron wiedzy z języka angielskiego, analiza umiejętności mierzonych egzaminem TOEIC pozwala także skupić się na tych umiejętnościach wymagających poprawy w dalszej nauce.

Jest to również pomocne przy poszukiwaniu pracy. Pomimo, iż TOEIC jest uznawany przez ponad 8000 firm i instytucji na całym świecie, może się zdarzyć, że trafimy na pracodawcę, który o certyfikacie nie słyszał. Załączona tabela pomoże mu przekonać się, jakie umiejętności posiada kandydat i czy spełnia jego wymagania. Dlatego istotne jest złożenie certyfikatu wraz z tabelą. Przykładowy raport można obejrzeć tutaj:

http://www.pl.toeic.eu/fileadmin/free_resources/Polish%20website/Download/FINAL_TOEIC_LR_A4score_report.pdf

Kto uznaje egzamin TOEIC?

TOEIC to stosunkowo nowy certyfikat na polskim rynku. Jednakże na świecie, to zdecydowany numer 1. W 2003 roku do egzaminu przystąpiło ponad 3 400 000 osób, co czyni TOEIC najczęściej zdawanym egzaminem na świecie.W ponad 8000 korporacji i firm, TOEIC jest certyfikatem potwierdzającym biegłość językową pracowników. Jest to najczęściej zdawany egzamin na świecie, w 2005 roku podeszło do niego ponad 5 000 000 osób z firm takich jak PriceWaterhouseCoopers, Renault, Siemens, Alcatel, Glaxo Smith Kline, Ecolab, Samsung i wielu innych. W Polsce, egzamin i jego wyniki wykorzystują tak prestiżowi pracodawcy jak między innymi: Deutsche Bank, LG Electronics, , Leroy Merlin , Lafarge, Schenker, Agora SA, Toyota Motor Polska, Warbud, Unilever, Renault, TP SA, France Telekom czy Schenker. TOEIC stanowi cenny dodatek do CV kandydata o pracę, najczęściej wymagany wynik w Europie to 750 punktów (na skali 10-990). Dlatego też, w Polsce chętnie przystępują do niego studenci ostatnich lat studiów poważnie myślący o karierze zawodowej w Polsce i nie tylko. Uczelnie, które honorują certyfikat TOEIC to między innymi: Uniwersytet Warszawski (750 pkt. zalicza lektorat), Politechnika Poznańska czy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Ważne: Test przykładowy można nieodpłatnie rozwiązać na stronie:

http://www.free-toeic.com/

Aby móc korzystać z zasobów strony należy się zarejestrować (wymagane jest tylko imię, nazwisko i adres e-mail). Dla niektórych komputerów konieczne będzie zainstalowanie dodatkowego oprogramowania ActiveX oraz Shockwave – instalacja odbywa się automatycznie (wymaga odrobinę cierpliwości).

Po zakończeniu, po wpisaniu adresu e-mail i hasła przesłanego pocztą e-mail na wskazany adres, można rozpocząć rozwiązywanie ćwiczeń.

Kontakt
Biuro ETS w Polsce
ul. Świętokrzyska 31/33a - V piętro
00-049 Warszawa
Poland
Tel: + 48 22 828 10 77
Fax: + 48 22 828 10 71
Cena egzaminu to 300 PLN dla studentów i bezrobotnych oraz 355 dla wszystkich innych.

(w opracowaniu posłużono się informacjami dostępnymi na stronie http://www.pl.etseurope.org/ )